Na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 2.10.2017 byly s účinností od 1.února 2018 pojmenovány dvě ulice nad rapotínským sídlištěm pro nově vznikající bytovou výstavbu. Ulice blíž k sídlišti byla pojmenována Swobodova a jižnější ulice směrem k Velkému Rapotínu byla pojmenována Rumplerova. Současně bylo rozhodnuto o oddělení průjezdné části ulice Na Výspě mezi ulicí Chodská a ulicí Na Stráni (pohledově od bývalé hasičské zbrojnice kolem garáží vpravo), která je pojmenována jako ulice U Garáží. Ulice Na Výspě je nově v rozsahu od bývalé hasičské zbrojnice k rodinným domkům (pohledově z ulice Chodská vlevo kolem garáží). Touto změnou nedošlo k žádné vynucené změně dokladů, na uvedených adresách nemá nikdo hlášený trvalý pobyt.

REKLAMA