REKLAMA

Město Bor obdrželo v listopadu minulého roku dvě urgentní žádosti Borského spolku, z.s. o urychlené schválení stavební uzávěry, která by zabránila výstavbě či kolaudaci dalších ubytovacích zařízení na území města...

Město Bor obdrželo v listopadu minulého roku dvě urgentní žádosti Borského spolku, z.s. o urychlené schválení stavební uzávěry, která by zabránila výstavbě či kolaudaci dalších ubytovacích zařízení na území města. Oběma žádostmi se při nejbližším zasedání dne 29.11.2017 zabývala rada města a usnesením č. 452 se rozhodla nevydat souhlas se stavební uzávěrou dle požadavku uvedeného v žádostech. Podkladem k rozhodnutí rady města bylo především odborné stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Bor, které tímto zveřejňujeme v příloze.

REKLAMA

S problematikou neobvyklého nárůstu využívání stavebních objektů rodinných domů a jiných staveb k ubytovávání, v našem případě pracovníků firem logisticko průmyslových zón Nová Hospoda a Vysočany, se potýkají desítky měst a obcí v blízkosti podobných areálů po celé republice. Směr požadovaného řešení zákazem není jen legislativně nemožný, ale při jeho naplnění neřeší podstatu problému přílivu nutné pracovní síly, který má v nepřipravených podmínkách daleko širší následky. Především zabezpečení zdravotní péče pro enormně zvýšený počet pacientů a řešení zvýšeného počtu spáchaných přestupků na území města.

Naše město již druhým rokem pravidelně spolu s vedením polikliniky svolává zástupce firem a snaží se i samostatnými jednáními s jejich vedením, na úrovni Plzeňského kraje i státu hledat řešení.

REKLAMA