Ulice vzniknou v nové časti zástavby podél ulice Mokroušská…

Jižně od stávající a prodloužené ulice Mokroušská vzniká nová lokalita pro výstavbu rodinných domů a bylo potřeba nově vzniklé ulice pojmenovat. 

REKLAMA

V současné době je v lokalitě 42 nových stavebních parcel, pro dalších 49 parcel se v současné době provádí infrastruktura – nové sítě (vodovod, kanalizace, rozvody elektro, plynu, veřejné osvětlení a metropolitní síť) a komunikace. Výhledově je zde prostor ještě pro dalších 48 stavebních parcel. V této nové lokalitě vznikne na podkladě regulačního plánu po dokončení infrastruktury 6 nových ulic, ulice Mokroušská a Šťáhlavská budou prodlouženy.

Rada města na svém jednání dne 29. 5. 2018 projednala návrh možných variant názvů ulic a souhlasila s tímto pojmenováním ulic: K Němčičkám, Ječná, Žitná, Ovesná, Pšeničná a Jetelová. Návrh byl předložen dne 25. 6. 2018 zastupitelstvu města Rokycany, které tento návrh odsouhlasilo.

Situace řešené lokality s vyznačenými názvy stávajících a nových ulic

REKLAMA