REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

vystava_jihlavsti_nemciVýstava Nikdy zcela neodešli – Jihlavští Němci byla z iniciativy spolku Dům Gustava Mahlera připravena odbornými pracovníky MZA – Státního okresního archivu (Vlastimil Svěrák, Renata Pisková, Petr Dvořák, Jiří Jelínek) a zástupci Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel (Harald Höfer, Gertraud Müller-Pezina, Hans Nerad, Bernhard Schmidt, Christoph Schmidt). Vznikla za podpory statutárního města Jihlavy, spolku Dům Gustava Mahlera a pod záštitou primátora města Jihlavy pana Jaroslava Vymazala a primátora města Heidenheim, pana Bernharda Ilga.

Na otázku proč pořádat v roce 2011 výstavu o jihlavských Němcích odpovídá text na úvodním panelu, který připravil spolek Dům Gustava Mahlera:
„Naše město utvářeli Češi a Němci.  Je na nás a na budoucích generacích, abychom toto společné dědictví uchovali a vybudovali na něm mírové sousedské vztahy ve svobodné Evropě. Důležitým předpokladem je, abychom spolu vedli dialog ve vzájemné úctě a důvěře. Výstava by měla být podnětem pro hledání dialogu, pro pochopení toho, co nás dělí, a odhalení toho, co nás spojuje.“

Výstavu tvoří 14 témat.
6 témat je věnováno historii města se zaměřením na soužití Čechů a Němců, a to od vzniku města až do roku 1945, konkrétně do konce 2. světové války. 
8 témat je věnováno událostem po skončení války tj. odsunu, dalším osudům Němců v Německu, obnovení tradic, zvyků a spolkové činnosti až po opětovné navázání spolupráce s Jihlavou a uzavřením partnerstvím mezi města Jihlavou a Heidenheimem.
Témata jsou doplněna knihami, časopisy, k vidění bude i kostým perkmistra nebo německý selský kroj.

Na posledním panelu je citován otevřený dopis zástupců Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel (Spolek Jihlavský jazykový ostrov). Autoři dopisu citlivým způsobem shrnují události, které se staly a s optimismem (stejně jako autoři a iniciátoři výstavy) hledí do budoucnosti se slovy: Pouto, které nás kdysi spojovalo, se přetrhlo, avšak neztratilo. Čeká na to, abychom ho zase navázali.

Výstava bude v Domě Gustava Mahlera k vidění od 25. 6. do 30. 9. 2011.
REKLAMA