REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

telcV letošním roce se konal na území kraje Vysočina již 26. ročník mezinárodního semináře k problematice lidového stavitelství. Pořadateli byli NPÚ ÚP v Praze, NPÚ ÚOP v Telči, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou, Městem Nové Město na Moravě a Městem Svratka.  Ve dnech 14. - 16. září zasedalo ve Svratce (okr. Žďár nad Sázavou) téměř 150 účastníků, kteří diskutovali v duchu stanoveného tématu semináře: „Současná praxe a možnosti stavebních úprav historické zástavby a prostředí vesnických sídel“. 

Setkání se uskutečnilo v prostorách sokolovny z roku 1928 - stavby, která si dodnes uchovává původní vzhled a interiér a kde jsou instalovány výstavy zaměřené na specifika lidové architektury kraje. Příjemnou atmosféru navodila i podzimní výzdoba celého sálu. Cílem jednotlivých příspěvků (celkem 22) bylo reflektovat nejaktuálnější problémy, které se zásadně dotýkají staveb lidového charakteru, jako například adaptace historických objektů k modernímu komfortnímu využití, ochrana prostředí tradiční vesnice, vnější úpravy roubených i zděných fasád nebo důležitost plošně chráněných sídel. Objevila se také obecněji pojatá témata, která poukazovala na současné nevhodné trendy úprav venkovských sídel (návesní prostředí), otázky týkající se úlohy skanzenů lidového stavitelství a zejména pak konkrétní ukázky kladných a záporných příkladů stavebních úprav v historické zástavbě.

REKLAMA

seminar stavitelstvi

Na čtvrtek 15. 9. pak byla pro návštěvníky připravena celodenní exkurze po území severního Moravského Horácka, která seznamovala s typickou architekturou zdejší oblasti. Trasa vedla ze Svratky přes vesnickou památkovou rezervaci Křižánky, kde proběhla prohlídka části obce s ukázkou jednotraktových roubených/smíšených horských chalup drobných zemědělců, dřevorubců, podomáckých a průmyslových dělníků. Účastníkům exkurze byla umožněna prohlídka interiérů drobného domku (čp. 43), který byl v 60. letech 20. století upraven pro potřeby českobratrské církve evangelické jako modlitebna, a areálu bývalého mlýna (čp. 7). Trasa exkurze dále směřovala do Daňkovic, kde byla připravena prohlídka evangelické modlitebny s odborným výkladem a procházka obcí. Další zastavení byla v městě Jimramov a vesnické památkové zóně Ubušínek, kde si účastníci prohlédli interiéry zděné usedlosti čp. 1. V Kadově mohli účastníci vidět vnitřní úpravy domu čp. 42, který v nedávné době prošel náročnou rekonstrukcí, a posilnit se místním likérem zvaným Kadovánek. 

seminar stavitelstvi_1

V odpoledních hodinách zastavily autobusy ve vesnické památkové rezervaci Krátká, kde byla naplánována nejen prohlídka celé obce, ale také návštěva dvou objektů a to velmi výjimečné stavby čp. 12 (dnes informační centrum CHKO Žďárské vrchy), která si nese ojedinělé architektonické ztvárnění i dispozičního uspořádání, a zděné usedlosti čp. 2, která byla v průběhu 20. století značně přeřešena, nicméně si zachovává nadále proporce tradiční pro místní zástavbu. Trasa exkurze byla završena procházkou ze Samotínských kopců do údolí Blatin, kde se bylo možné občerstvit v místní pražírně kávy, a díky odbornému výkladu pana Matějky (CHKO Žďárské vrchy) mohli účastníci obdivovat spojení zdejší krásné a zároveň živelné přírody s kulturním odkazem člověka. Usedlosti zasazené do krajiny zde příkladně demonstrovaly ukázku místní tradiční rozptýlené zástavby.

seminar stavitelstvi_2

seminar stavitelstvi_3

seminar stavitelstvi_4

seminar stavitelstvi_5

seminar stavitelstvi_6

seminar stavitelstvi_7

 


Úspory energie sledujte na EnergyTV

Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Informace pro gurmány a milovníky jídla na Vysočině - Vysočinachutná

REKLAMA