REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

gustav_mahlerMahlerova Symfonie č. 1 D dur a výběr písní z hudební tvorby skladatelovi manželky Almy Marie Mahler uzavírají pětidílný cyklus CD, jehož pořízení po dobu pěti let podporoval Kraj Vysočina.

"Rozhodnutí koncepční propagace světově významného hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera, jehož 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí jsme si v letech 2010 a 2011 připomínali, má podobu nejen jedinečné série kvalitních nahrávek jeho největších děl pořízených předními hudebními tělesy, ale i podobu dalších aktivit jako např. podpora vzniku nového jihlavského parku G. Mahlera, obnovy výstavních projektů, vydání mahlerovských publikací, pořízení hudebního dokumentu nebo uspořádání dirigentských kurzů," vyjmenoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 
Poslední z pětice plánovaných nahrávek vznikla stejně jako i ostatní v rámci zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců. Poprvé se celá čtyřvětá symfonie dočkala uvedení v Berlínské filharmonii v roce 1896, provedení řídil sám Gustav Mahler. Zatím poslední nahrávku tohoto mistrovského díla s podtitulem Titan nahrál na Vysočině Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou dirigenta Zdenka Mácala.

CD Gustav Mahler vydaná v letech 2007 – 2011 společností ArcoDiva za podpory Kraje Vysočina
  • 2007 - Gustav Mahler: Symfonie č. 4
  • 2008 - Richard Strauss: Symfonická báseň Don Juan, Erich Wolfgang Korngold: Koncert pro housle a orchestr D dur, Gustav Mahler: Pět písní na verše Friedricha Rückerta
  • 2009 - Gustav Mahler: Symfonie č. 7
  • 2010 - Gustav Mahler: Symfonie č. 6
  • 2011 – Gustav Mahler: Symfonie č. 1
Nahrávky všech pěti koncertů se záznamem hudebního díla Gustava Mahlera daroval kraj Vysočina pro prezentační i prodejní účely organizacím zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu a také Statutárnímu městu Jihlava.
 
Pětice originálních nahrávek jihlavských živých koncertů doplněná dokumentem o hudebním velikánovi z Vysočiny Gustavu Mahlerovi vytvoří jedinečnou dárkovou kolekci, kterou bude i nadále využívat pro svou propagaci Vysočina.


REKLAMA