REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

kino film17. ročník MFDF Jihlava dnes vyvrcholil slavnostním zakončením, na němž byli vyhlášeni vítězové soutěžních sekcí, ceny diváků a cen Silver Eye. Akce proběhla tradičně v režii divadelníků Vosto5. Po předání cen byl navíc v mezinárodní premiéře uveden dlouho očekávaný česko-polský snímek Návrat Agnieszky H. od Krystyny Krauze a Jacka Petryckého.

REKLAMA

OPUS BONUM – nejlepší světový dokument

Hlavní ocenění: Povstání (režie: Peter Snowdon)

Porotce: Craig Baldwin

Vyjádření poroty: Revoluce v technických možnostech dokumentární produkce – shromažďování informací, svědectví i reportáží – je pro společnost vždy vítanou změnou. Je výsostně spjata se současnými projevy politické svobody, díky nimž národy dosáhly nejen zostřeného vědomí vlastního útlaku, ale zároveň získaly i prostředky, pomocí nichž mohou svou situaci zaznamenat, hovořit o ní a pomáhat ji změnit. Letošním vítězným snímkem je film, který mě na jednu stranu deprimoval, děsil, pobuřoval, na druhou stranu mě však inspiroval a vzbudil ve mně opravdovou hrdost, že mohu být součástí tohoto demokratického projektu a boje za lidskou důstojnost. V sekci Opus Bonum zvítězila zcela strhující kompilace amatérských záběrů pořízených v průběhu událostí Arabského jara z dílny Petera Snowdona s názvem Povstání

ČESKÁ RADOST – nejlepší český dokument

Hlavní ocenění: Velká noc (režie: Petr Hátle)

Zvláštní uznání: Vládnout, pracovat, vydělávat, modlit se, hroutit se (režie: Andran Abramjan)

Porotci: Lukáš Kokeš, Klára Tasovská, Radek Cihla, Katarína Ruschková

Vyjádření poroty: Porota uděluje hlavní cenu v sekci Česká radost snímku Velká noc režiséra Petra Hátleho za osobitý vizuální jazyk, jehož průzkum rozšiřuje zaběhnuté hranice toho, co jsme ještě ochotní vnímat jako „dokumentární film“, a do českého kontextu vnáší významný pokus vydat se jiným směrem v přemýšlení o dokumentární metodě zobrazení skutečnosti.

Zvláštní uznání poroty České radosti získává film Vládnout, pracovat, vydělávat, modlit se, hroutit se režiséra Andrana Abramjana, který esejistickou formou a na první pohled hravě asociativní montáží každodenních náhodných výjevů vytváří snímek sevřenou metaforu o univerzálním tématu kolapsu stávajícího společenského řádu.

MEZI MOŘI – nejlepší dokument střední a východní Evropy

Hlavní ocenění: Zima / Zázrak (režie: Gustavo Beck, Željka Suková)

Zvláštní uznání: Kauza Cervanová (režie: Robert Kirchhoff)

Porotci: Dudley Andrew, Lordan Zafranovič, Gwenaël Breës, Özge Calafato

Vyjádření poroty: Porota měla to potěšení zhlédnout různorodé spektrum filmů natočených letos mezi moři. Nadchly nás úžasné snímky pojímající společenské otázky i přetrvávající problémy lidstva z nových úhlů. Energií a odvahou překypující kinematografie z tohoto regionu je pro nás všechny povzbuzením.

S ohledem k této kvalitní a rozmanité produkci máme tu čest udělit Zvláštní uznání úžasnému snímku, jenž navazuje na strhující investigativní žurnalistiku čerpající z dokumentární tradice filmu Le Chagrin et la pitié režiséra Marcela Ophülse a jehož přesah vyzdvihuje současné společenské problémy regionu. Naše uznání tedy patří snímku Kauza Cervanová režiséra Roberta Kirchhoffa za jeho houževnaté a důmyslné hledání spravedlnosti a zároveň i vhodné filmové formy.

Hlavní cena sekce patří dílu, které posunuje hranice žánrů a dosahuje nových forem filmové zkušenosti, jež jsou smyslové a ikonoklastické zároveň. Film se vzpírá všem standardním produkčním postupům a otevírá tak prostor pro volnost uměleckého pojetí budoucí sociální svobody. Našimi oceněnými jsou tedy Željka Suková a Gustavo Beck, díky jejichž společnému úsilí vznikl snímek Zima / Zázrak, jehož bujaré scenérie a filmová barvitost jsou jistě inspirací pro všechny návštěvníky festivalu i přítomné filmaře. Ať žije Ji.hlava.

FASCINACE – nejlepší experimentální dokument

Hlavní ocenění: Píseň (režie: Nathaniel Dorsky), Rozšíření vnějšku (režie: Siegfried Alexander Fruhauf)

Porotci: Martin Čihák, Alma Františka Čiháková Delgado, Laura Victoria Delgado, Matěj Čihák

Vyjádření poroty: Vzhledem k bytostné nesouměřitelnosti filmového a digitálního obrazu se porota rozhodla udělit ceny dvě:

Za fascinaci filmovým obrazem filmu Píseň (režie Nathaniel Dorsky), a to za jedinečně propracovanou skladebnou rezonanci mezi přirozeností světlachtivé filmové matérie a potencialitou filmového ticha.

Za fascinaci digitálním obrazem opusu Rozšíření vnějšku (režie Siegfried Alexander Fruhauf), a to za tematizaci percepčních procesů, přesahujících rámec vnímání tradičních iluzionistických obrazů a za schopnost ustrojení skladebného významonosného celku s důrazným fyziologickým dopadem na diváka.

CENA ZA PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

Jan Němec

CENA DIVÁKŮ

Cena diváků: Show! (režie: Bohdan Bláhovec)

Překvapivě intimní portrét podnikatelského snu s obludnými konturami. Dívčí kapela 5Angels ušla za pět let pod vedením otce jedné ze zpěvaček cestu až k branám popové slávy. Není však dlážděna jen céčky Michala Davida, ale i umanutostí muže, který ztrácí pojem o tom, kde končí role manažera a kde začíná ta rodičovská.

Zároveň s potěšením oznamujeme, že snímek ke konci roku vstoupí do kin v distribuci Asociace českých filmových klubů.

Nejkrásnější plakáty

Festival Identity: Dok Leipzig

Cena diváků: Anifilm

Ceny Silver Eye 2013

Již pátým rokem uděluje Institut dokumentárního filmu ceny Silver Eye pro nejlepší dokumentární filmy zařazené do trhu East Silver. Cílem cen je upozornit na jedinečné snímky z regionu střední a východní Evropy a pomoci jim získat distributora či uvedení na mezinárodních filmových festivalech a v televizích. Vítězné snímky získávají peněžitou odměnu ve výši 1 500 eur a celoroční festivalový servis v hodnotě 2 500 eur spolu s trofejí od Terezy Durdilové. Ceny zaštiťuje Mezinárodní visegrádský fond a program MEDIA.

Výherci jednotlivých kategorií jsou:

Nejlepší krátký dokumentární film: Předchozí scény (režie: Aleksandra Maciuszek)

Nejlepší středometrážní dokumentární film: Joanna (režie: Aneta Kopacz)

Nejlepší dlouhometrážní dokumentární film: 727 dní bez Karama (režie: Anja Salomonowitz)

Zvláštní uznání: Umění zmizet (režie: Bartosz Konopka, Piotr Rosolowski)

Nominované filmy posuzovaly tři poroty složené ze zástupců mezinárodních televizních stanic, sales agentů a filmových festivalů:

Kategorie krátkých dokumentů: Monika Mikušová (RTVS, Slovensko), Veton Nurkollari (Dokufest, Kosovo), Donatien Pierda (Java Films, Francie)
Kategorie středometrážních dokumentů: Youn Ji (Autlook Filmsales, Rakousko), Hanka Kastelicová (HBO Europe, Maďarsko), Charlie Phillips (Sheffield Doc/fest, Velká Británie)
Kategorie celovečerních dokumentů: Jan Daae (DR TV, Dánsko), Elena Fortes (Ambulante Film Festival, Mexiko), Irena Taskovski (TaskovskiFilms, Velká Británie)

 


Úspory energie sledujte na EnergyTV

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

REKLAMA